Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 96 99


Bài học này trình bày nội dung: từ vuông góc đến song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 6: Từ vuông góc đến song song - sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 96 - 99

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song

Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Tính chất

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

 

II.  Ba đường thẳng song song

Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Tính chất

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Khi đó người ta nói ba đường thẳng đó song song với nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 40: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 40 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống :

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ...

Nếu a // b và c ⊥ a thì ...

Câu 41: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 41 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì ...

 

Câu 42: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a .

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

Câu 43: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Câu 44: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ a // b.

b) Vẽ c // a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

Câu 45: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

Câu 46: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 46 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Xem hình 31:

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

Câu 47: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 47 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Ở hình 32 biết a // b, góc$\widehat{A}=90^{\circ}$, $\widehat{C}=130^{\circ}$.

Tính góc B, góc D.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận