Giải Câu 52 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 85

Người đăng: Minh Phượng - Ngày: 07/12/2017

Đề bài:

Câu 52: Trang 85 - SGK Toán 8 tập 2

Cho một tam giác vuông, trong đó cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

Hướng dẫn giải:

Giải Câu 52 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 85

Giả sử ∆ABC vuông tại A có đường cao AH, BC = 20cm, AB = 12cm. Ta tính HC.

Xét ∆ABC và ∆CBA có:

  • Góc B chung,
  • \( \widehat{A} = \widehat{H} = 90^0\)

=> ∆ABC ∽ ∆CBA (góc - góc)

=> \(\frac{AH}{CB}= \frac{BH}{BA} =>  AB^2 = HB.CB\)

=> \(BH = \frac{AB^{2}}{CB}= \frac{12^{2}}{20} = 7,2 (cm)\)

=> \(CH = BC - BH = 20 - 7,2 = 12,8(cm)\)

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 52 trang 85 sgk Toán 8 tập 2, giải bài tập 52 trang 85 sgk Toán 8 tập 2, sgk Toán 8 tập 2 câu 52 trang 85, Câu 52 Bài Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông sgk Toán 8 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận