Giải Câu 50 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 84

Người đăng: Minh Phượng - Ngày: 06/12/2017

Đề bài:

Câu 50: Trang 84 - SGK Toán 8 tập 2

Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài là 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói (h.52).

Giải Câu 50 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 84-1

Hướng dẫn giải:

Giả sử thanh sắt là A'C', có bóng là A'B'.

Bóng của ống khói AB trên mặt đất là AC = 36,9m.

Giải Câu 50 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 84-2

Vì ống khói và thanh sắt đều vuông góc với mặt đất nên hai tam giác ABC và A'B'C' đều là tam giác vuông.

Vì cùng một thời điểm tia sáng chiếu nên ta suy ra góc ACB = góc A'C'B'

Xét  ΔABC và ΔA'B'C' có:

$\widehat{A}=\widehat{A'}=90^0$

$\widehat{ACB}=\widehat{A'C'B'}$

=> ΔABC ∼ ΔA'B'C' (góc - góc)

nên \( \frac{AB}{A'B'}= \frac{AC}{A'C'}\) => \(AB= \frac{A'B'.AC}{A'C'}\)

=> \(AB= \frac{36,9.2,1}{1,62}\)

=> $AB \approx 47,8m$

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 50 trang 84 sgk Toán 8 tập 2, giải bài tập 50 trang 84 sgk Toán 8 tập 2, sgk Toán 8 tập 2 câu 50 trang 84, Câu 50 Bài Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông sgk Toán 8 tập 2

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận