Giải câu 6 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 13/06/2017

Đề bài:

Câu 6.(Trang 41 SGK)

Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ?

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mầy ?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên.

Hướng dẫn giải:

a) Nguyên tố nằm ở nhóm VIA nên nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Nguyên tố thuộc chu kì 3 nên cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 6 trang 41 sgk hóa 10, giải bài tập 6 trang 41 hóa 10, hóa 10 câu 6 trang 41, Câu 6 Bài 8 sgk hóa 10

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận