Giải bài 28 hóa học 10: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 11/10/2017

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot . Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Giải bài 28 hóa học 10: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

A – NỘI DUNG THỰC HÀNH

Thí nghiệm 1:

  • So sánh tính oxi hóa của brom và clo

Thí nghiệm 2:

  • So sánh tính oxi hóa của brom và iot

Thí nghiệm 3:

  • Tác dụng của iot với hồ tinh bột

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: So sánh tính oxi hóa của brom và clo

  • Quan sát hiện tượng xảy ra.
  • Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
  • Rút ra kết luận về tính oxi hóa của brom so với clo.

Thí nghiệm 2: So sánh tính oxi hóa của brom và iot

  • Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.
  • Rút ra kết luận về tính oxi hóa của brom so với iot.

Thí nghiệm 3: Tác dụng của iot với hồ tinh bột

  • Quan sát hiện tượng xảy ra.
  • Đun nóng ống nghiệm, sau đó để nguội. Quan sát các hiện tượng xảy ra.


Một số bài khác

Bình luận