Giải câu 2 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 13/06/2017

Đề bài:

Câu 2.(Trang 41 SGK)

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do:

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do: Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước (ở ba chu kì đầu).

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 2 trang 41 sgk hóa 10, giải bài tập 2 trang 41 hóa 10, hóa 10 câu 2 trang 41, Câu 2 Bài 8 sgk hóa 10

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận