Giải câu 3 bài tìm số chia

Câu 3: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?

Bài làm:

Trong phép chia hết:

a) 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất là 7

b) 7 chia cho 7 để được thương bé nhất là 1

Từ khóa tìm kiếm Google: hướng dẫn giải câu 3, đáp án câu 3, giải câu 3 chi tiết, câu 3 bài tìm số chia.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận