Giải toán 3 bài: Ôn tập về đại lượng trang 172 sgk


Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài ôn tập về đại lượng. Khi nói đến đại lượng chúng ta có thể liên tưởng đến các đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian...Vậy để các con nắm bài tốt hơn, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Ôn tập về đại lượng - trang 172 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng 7m 3cm = ?

A.73cm        B.703cm       

C.730cm      D.70003cm

Câu 2: Trang 173 - sgk toán lớp 3

Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi

a) Quả cam cân nặng bao nhiêu gam?

b) Quả  đu đủ cân nặng bao nhiêu gam?

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam bao nhiêu gam?

Câu 3: Trang 173 - sgk toán lớp 3

Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút. Tới trường lúc 7 giờ 10 phút

a) Gắn thêm kim phút vào các đồng hồ

b) Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

Câu 4: Trang 173 - sgk toán lớp 3

Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút chì 2700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận