Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 116 sgk


Để giúp các con củng cố lại một lần nữa dạng toán nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập. Để hiểu bài nhanh hơn, các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập - trang 116 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

1324 x 2         2308 x 3

1719 x 4         1206 x 5

Câu 2: Trang 116 - sgk toán lớp 3

An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

Câu 3: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

x : 3 = 1527        x : 4 = 1823

Câu 4: Trang 116 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm:

Có…ô vuông đã                            Có… ô vuông đã tô 

tô màu trong hình                        màu trong hình

Tô màu thêm…ô vuông để           Tô màu thêm… ô vuông để thành 

thành một hình vuông có             một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

tất cả 9 ô vuông.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải toán lớp 3, cách giải toán lớp 3, bài luyện tập trang 116 toán 3, cách giải toán lớp 3 trang 116.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận