Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính


Từ trước đến nay, các con mới chỉ được làm quen và giải các bài toán có một phép tính. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con cách giải bài toán có hai phép tính. Các con chú ý ví dụ để hoàn thành các bài tập nhanh chóng và chính xác nhất nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính

A. Ví dụ mẫu

Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 50 - sgk Toán lớp 3

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Câu 2: Trang 50 - sgk Toán lớp 3

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Câu 3: Trang 50 - sgk Toán lớp 3

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.
Giải câu 3 bài bài toán giải bằng hai phép tính


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận