Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập trang 114 sgk


Bài học hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Vậy chúng ta luyện tập những dạng toán nào mà đã từng học? Để biết điều đó, hãy đến với bài học ngay sau đây. Để hiểu bài nhanh hơn và tốt hơn, các con nên tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải để làm bài nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán lớp 3 bài: Luyện tập - trang 114 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a) 4129 + 4219=

b) 1052 + 1052 + 1052=

c) 2007 + 2007 + 2007 + 2007=

Câu 2: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Số?

Số bị chia 423      
Số chia 3 3 4 5
Thương   141 2401 1071

Câu 3: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Câu 4: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho 113 1015 1107 1009
Thêm 6 đơn vị 119      
Gấp 6 lần 678      

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận