Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 178 sgk


Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung. Thông qua bài luyện tập này, chúng ta sẽ ôn lại một số dạng toán quen thuộc trong chương trình toán lớp 3. Để hiểu bài nhanh và giải bài chính xác, các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải bài ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Luyện tập chung - trang 178 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 178 - sgk toán lớp 3

a) Viết số liền trước của mỗi số sau: 8270; 35461; 10000

b) Khoanh vào chữ đặt trước số lớn nhất trong các số:

A. 42963     B. 44158

C. 43669     D. 44202

Câu 2: Trang 178 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

8129 + 5936       49154 – 3728               

4605 x 4              2918 : 9

Câu 3: Trang 178 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 840 cái bút chì, đã bán được $\frac{1}{8}$ số bút chì đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bút chì

Câu 3: Trang 178 - sgk toán lớp 3

Xem bảng dưới đây rồi trả lời câu hỏi:

Tên người mua Búp bê (12 000 đồng) Ô tô (2000 đồng) Máy bay (6000 đồng) Số tiên phải trả
Nga 1 4 0 20 000 đồng
Mỹ 1 1 1 20 000 đồng
Đức 0 1 3 20 000 đồng

a) Mỗi cột của bảng trên cho biết những gì?

b) Mỗi bạn Nga, Mỹ Đức mua những loại đồ chơi nào và số lượng mỗi loại là bao  nhiêu?

Mẫu: Bạn Nga mua 1 búp bê và 4 ô tô

c) Mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền

d) Em có thể mua những loại đồ chơi nào, với số lượng mỗi loại là bao nhiêu để phải trả 20000 đồng?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận