Giải toán 3 bài: Luyện tập chung trang 179 sgk


Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập chung cuối cùng trong chương trình toán lớp 3. Thông qua bài luyện tập này, chúng ta sẽ ôn lại một số dạng toán quen thuộc đã được học ở các bài trước. Để hiểu bài nhanh và giải bài chính xác, các con có thể tham khảo cách thầy cô hướng dẫn giải bài ngay dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Luyện tập chung - trang 179 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 179 - sgk toán lớp 3

a) Viết số liền trước của 92458. Viết số liền sau của 69509

b) Viết các số 83507; 69134; 69314 theo thứ tự từ bé đến lớn

Câu 2: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

86127 + 4258

65493 – 2486

4216 x 5

4035 : 8

Câu 3: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Trong một năm, những tháng nào có 31 ngày?

Câu 4: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

a) $x \times 2= 9328$

b) $x \div  2= 436$

Câu 5: Trang 179 - sgk toán lớp 3

Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9cm, ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). tính diện tích hình chữ nhật đó bằng cách khác nhau?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận