Giải bài ôn tập về hình học


Hôm nay, chúng ta cùng đến với các dạng bài tập về hình học. Đó là các cách tính chu vi tam giác, hình chữ nhật. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài ôn tập về hình học

A. Lý thuyết

Chu vi hình tam giác:

  • Chu vi = A + B + C
  • Trong đó: A, B, C là chiều dài các cạnh của tam giác.

Chu vi hình chữ nhật:

  • Chu vi = ( A + B) x 2
  • Trong đó: A, B là độ dài của chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 ôn tập về hình học

Câu 2: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Đọ độ dài mỗi cạnh rồi tính chi vi hình chữ nhật ABCD?

Giải câu 2 ôn tập về hình học

Câu 3: Trang 11 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 3 ôn tập về hình học

Câu 4: Trang 11, sgk Toán lớp 3

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được 

Giải câu 4 ôn tập về hình học


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận