Giải toán lớp 3 bài: vẽ trang trí hình tròn trang 112 sgk


Bài học hôm nay, chúng ta cùng trang trí hình tròn. Chúng ta cùng trổ tài xem bạn nào vẽ đẹp nhất và vẽ khéo tay nhất nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán lớp 3 bài: vẽ trang trí hình tròn - trang 112 sgk

Vẽ hình theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA

Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (Tâm A bán kính AC, tâm B bán kính BC)

Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (Tâm C bán kính CA, tâm D bán kính DA)


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận