Giải bài luyện tập sgk toán 3 trang 67


Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập. Trong bài luyện tập này, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại những dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo khối lượng gam mà ở bài trước chúng ta đã được học. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài luyện tập - sgk toán 3 trang 67

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 67 sgk toán lớp 3

Điền dấu < => vào chỗ trống:

744g….474g                         305g…350g

400g+8g…480g                   450g…500g–40g

1kg…900g+5g                     760g+240g…1kg

Câu 2: Trang 67 sgk toán lớp 3

Mẹ Hà mua gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Câu 3: Trang 67 sgk toán lớp 3

Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?

Câu 4: Trang 67 sgk toán lớp 3

Thực hành: Dùng cân để đo một vài đồ dùng học tập của em


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận