Giải toán 3 bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) trang 166 sgk


Chắc chắn các con vẫn còn nhớ bài toán liên quan đến rút về đơn vị đúng không nào? Vậy cách giải của dạng toán này như thế nào? Chúng ta hãy cùng ôn lại thông qua bài học hôm nay. Các con nhớ chú ý tham khảo ví dụ cùng cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập để làm bài tốt hơn nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - trang 166 sgk

A. Ví dụ

Bài toán: Có 35 lít mật ong đựng đều vào 7 can. nếu có 10 lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?

Tóm tắt:

  • 35 lít: 7 can
  • 10 lít: ? can

Bài giải:

Số lít mật ong trong mỗi can là:

           35 : 7 = 5 (lít)

Số can cần có để đựng 10 lít mật ong là:

           10 : 5 = 2 (can)

              Đáp số: 2 can

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Câu 2: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

Câu 3: Trang 166 - sgk toán lớp 3

Cách làm nào đúng, cách làm nào sai?

a) 24: 6 : 2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12


Từ khóa tìm kiếm google:

giải toán lớp 3, hướng dẫn học tốt toán lớp 3, giải toán 3 trang 166, giải bài tập toán 3 chi tiết, dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận