Giải toán 3 bài: Luyện tập trang 145 sgk


Chúng ta cùng đến với bài luyện tập. Bài luyện tập sẽ giúp cho các con làm tốt hơn dạng toán này. Nếu các con chưa thực sự nắm vững kiến thức thì các con hãy tham khảo cách hướng dẫn giải của thầy cô dưới đây để làm bài tốt hơn nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Luyện tập - trang 145 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Viết số Đọc số
16 305 Mười sáu nghìn ba trăm linh năm
16 500  
62 007  
62 070  
71 010  
71 001  

Câu 2: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Đọc số Viết số
Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm 87 115
Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm  
Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một  
Tám mươi bảy nghìn năm trăm  
Tám mươi bảy nghìn  

Câu 3: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào?

Câu 4: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

4000 + 500 =                   4000 – (2000 – 1000) =

6500 – 500 =                    4000 – 2000 + 1000 =

300 + 2000  x 2 =            8000 – 4000 x 2 =

1000 + 6000 : 2 =           (8000 – 4000) x 2 =


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận