BT cuối tuần toán 3 | Phiếu bài tập toán 3 | Giải toán lớp 3

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần toán lớp 3 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 2 phiếu học tập (A và B) để ôn luyện và củng cố lại các dạng toán đã học tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn toán và đạt được kết quả cao hơn.

BT CUỐI TUẦN TOÁN 3 - TẬP 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BT CUỐI TUẦN TOÁN 3 - TẬP 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giải các môn học khác