Giải toán 3 bài: Ôn tập về hình học (tiếp)- trang 174 sgk


Trong cuộc sống chúng ta thường bắt gặp nhiều đồ vật có các hình dạng khác nhau, như hình vuông, hình chữ nhật...Vậy để tính diện tích hay chu vi các hình đó, các con sẽ làm như thế nào? Chắc chắn các con sẽ biết đúng không vì bài này chúng ta đều đã được học. Tuy nhiên, để các con làm bài kiểm tra cuối năm tốt hơn, chúng ta sẽ cùng ôn lại dạng toán này ngay sau đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Ôn tập về hình học (tiếp)- trang 174 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 174 - sgk toán lớp 3

Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng–ti–mét vuông ?

Câu 2: Trang 175 - sgk toán lớp 3

Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Câu 3: Trang 175 - sgk toán lớp 3

Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

Câu 4: Trang 175 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận