Giải toán 3 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp) trang 171 sgk


Chắc các con vẫn còn nhớ, trong chương trình toán lớp 3, chúng ta đã được học bốn phép tính cộng trừ nhân và chia các số trong phạm vi 100 000. Vậy để giúp các con củng cố lại các dạng toán này, chúng ta sẽ cùng đến với bài ôn tập, thông qua đó, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài tập để các con nắm bài nhanh hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 Giải toán 3 bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp) - trang 171 sgk

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 30000 + 40000 – 50000 =          b) 3000 x 2 : 3 =

   80000 – (20000 + 30000 ) =            4800 : 8 x 4 =

   80000 – 20000 – 30000 =                4000 : 5  : 2 =

Câu 2: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 4083 + 3269           b)  8763 – 2469   

   37246 + 1765               6000 – 879

c) 3068 x 4                 d)   6047 x 5

   40068 : 7                       6004 : 5

Câu 3: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

$1999 + x = 2005$

$x \times 2= 3998$

Câu 4: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?

Câu 5: Trang 171 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau. Hãy sắp xếp thành hình bên


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận