Giải bài cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)


Các con thân mến, khi các con thực hiện phép toán có một chữ số hoặc hai chữ số, các con có thể tính nhẩm được. Nhưng với ba chữ số phép toán có vẻ như phức tạp hơn nên chúng ta cần phải thực hiện đặt phép tính để tính đúng không nào? Vậy phải thực hiện như thế nào, chúng ta cùng thực hiện nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

A. Ví dụ

a) 435 + 127= ?       b) 256 + 162 = ?

Giải bài cộng các số có ba chữ số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 1 bài cộng các số có ba chữ số

Câu 2: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính:

Giải câu 2 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Câu 3: Trang 5 - sgk Toán học lớp 3

Đặt tính rồi tính:

235 + 417               333 + 47

256 + 70                 60 + 360

Câu 4: Trang 5 - sgk Toán học 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABC?

 Giải câu 4 cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Câu 5: Trang 5 - sgk Toán học 3

Số?

500 đồng = 200 đồng + ......đồng

500 đồng = 400 đồng + ......đồng

500 đồng = ......đồng + 500 đồng


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận