Giải bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số


Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào bài học "tìm một trong các phần bằng nhau của một số". Các thầy, cô sẽ hướng dẫn cho các con làm các ví dụ cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sgk. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

A. Ví dụ mẫu

Giải bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

 Viết số thích hợp vào chỗ trống

Giải câu 1 bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Câu 2: Trang 26 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 2 bài tìm một trong các phần bằng nhau của một số


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận