Giải bài tìm số chia


Chúng ta vẫn hay thường sử dụng những phép chia đơn giản trong cuộc sống cũng như trong các dạng bài toán. Trong một phép chia thường có số chia, vậy muốn tìm số chia chúng ta phải làm như thế nào? Hãy đến với bài học " tìm số chia" để xem các thầy cô hướng dẫn các con giải bài tập liên quan đến bài học này nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài tìm số chia

A. Lý thuyết.

Có phép chia:

      8            :              4          =         2

(Số bị chia)        ( Số chia)          (Thương)

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ví dụ: Tìm số chia x chưa biết:

30 : x = 6 

       x = 30 : 6 

       x = 5

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

35 : 5  =                  28 : 7 =                   

24 : 6 =                   21 : 3 =

35 : 7 =                   28 : 4 =                   

24 : 4 =                   21 : 7 =

Câu 2: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Tìm x: 

12 : x = 2        36 : x = 4

42 : x = 6        x : 5 = 4

27 : x = 3        X x 7 = 70

Câu 3: Trang 39 - sgk Toán lớp 3

Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được

a) Thương lớn nhất?

b) Thương bé nhất?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận