Giải bài thực hành đo độ dài ( tiếp theo)


Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài thực hành đo độ dài. Các con đã thực hành thành thạo các dạng bài tập này hay chưa? Bài học hôm nay chúng ta củng cố thêm một lần nữa để các con nắm chắc trước khi bước vào bài học mới nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài thực hành đo độ dài ( tiếp theo)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

b) Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

    Trong 5 ban trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Câu 2: Trang 48 - sgk Toán lớp 3

a) Đo chiều cao của các bạn ở tổ em rồi viết kết qủa đo vào bảng sau:

Giải câu 2 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo)

b) Ở tổ em, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận