Giải toán 3 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số trang 163 sgk


Chào mừng các con đến với bài học: "Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số". Hi vọng, dựa trên những ví dụ mẫu cùng với cách thầy cô hướng dẫn giải bài tập, các con sẽ nắm bài nhanh hơn và làm bài tốt hơn. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số - trang 163 sgk

A. Ví dụ

  • 37 chia 4 được 9, viết 9; 9 nhân 4 bằng 36; 37 trừ 36 bằng 1
  • Hạ 6 được 16, 16 chia 4 được 4, viết 4; 4 nhân 4 bằng 16; 16 trừ 16 bằng 0
  • Hạ 4, 4 chia 4 được 1; 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0
  • Hạ 8, 8 chia 4 được 2; 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Tính: 

Câu 2: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 36550 kg xi măng đã bán $\frac{1}{5}$ số xi măng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam xi măng?

Câu 3: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

69218 – 26736 : 3

30507 + 27876 : 3

(35281 + 51645) : 2

(45405 – 8221) :4

Câu 4: Trang 163 - sgk toán lớp 3

Cho 8 hình tam giác như sau. Hãy sắp xếp thành hình dưới đây:


Từ khóa tìm kiếm google:

giải toán lớp 3, hướng dẫn giải toán 3, giải toán 3 trang 163, giải chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận