Giải toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) trang 119 sgk


Hôm nay, chúng ta tiếp tục học bài : "Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số". Đối với phép toán chia, đây là phép toán khá khó nên khi làm bài bên cạnh tập làm các ví dụ, các con nên tham khảo thêm cách thầy cô hướng dẫn giải bài để hiểu bài nhanh hơn và làm tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải toán 3 bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (Tiếp theo) - trang 119 sgk

A. Ví dụ mẫu

  • 42 chia 6 được 7, viết 7; 7 nhân 6 bằng 42; 42 trừ 42 bằng 0
  • Hạ 1; 1 chia 6 được 0, viết 0; 0 nhân 6 bằng 0, viết 0; 1 trừ 0 bằng 1
  • Hạ 8 được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3; 3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0

  • 24 chia 4 được 6, viết 6, 6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bằng 0
  • Hạ 0; 0 chia 4 được 0, viết 0; 0 nhân 4 bằng 0; 0 trừ 0 bằng 0
  • Hạ 7; 7 chia 4 được 1, viết 1; 1 nhân 4 bằng 4; 7 trừ 4 bằng 3

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 119 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

3224 : 4           2819 : 7

1516 : 3           1865 : 6

Câu 2: Trang 119 - sgk toán lớp 3

Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được $\frac{1}{3}$quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 3: Trang 119 - sgk toán lớp 3

Đúng hay sai?


Từ khóa tìm kiếm google:

chia số có bốn chữ số, giải toán lơp 3, giải toán lớp 3 trang 119, giải toán lớp 3 dễ hiểu chi tiết.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận