Giải câu 1 trang 4 VNEN toán 4 tập 1

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Với sự hỗ trợ của người lớn, em tìm hiểu giá bán một số mặt hàng rồi ghi vào vở.

Bài làm:

Ví dụ mẫu:

  • Một gói mì chính giá: 28 000
  • Một chiếc bút máy giá 25 000
  • Một gói mì tôm giá 7 000
  • Một kg đường giá 18 000
  • Một hộp kem đánh răng giá 36 000

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận