Phiếu BT tiếng việt 4 | BT cuối tuần tiếng việt 4 | Bt luyện tập tiếng việt 4

Phiếu bài tập ôn luyện cuối tuần tiếng việt lớp 4 cả tập 1 và tập 2. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh có 1 phiếu học tập để ôn luyện và củng cố lại các phần tiếng việt đã học trong tuần. Hi vọng, phiếu học tập sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn tiếng việt và đạt được kết quả cao

BT cuối tuần tiếng việt 4 - tập 1

BT cuối tuần tiếng việt 4 - tập 2

 


Giải các môn học khác