Giải vở BT(vở bài tập) toán lớp 4 tập 2 chi tiết, dễ hiểu

Hướng dẫn giải toàn bộ bài trong vở bài tập(VBT) toán 4 tập 2 một cách chi tiết, dễ hiểu. Dưới đây là các bài giải được phân chuyên mục giống vở bài tập toán 4 tập 2. Điều này, giúp bạn đọc tra cứu 1 cách tiện lợi và nhanh chóng.


GIẢI VBT TOÁN 4 - TẬP 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi

 
 

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ

 

Chương 6: Ôn tập