Giải toán VNEN 4 bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân


Giải toán VNEN 4 bài 8: Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1.2.3.4. Học sinh tự đọc và nghe thầy cô hướng dẫn

5. Thảo luận để tìm số thích hợp vào chỗ chấm

a. 909; 910; 911; .... ; .... ; .....; ......

b. 0; 2; 4; 6; ...; ...; ....; ....

c. 1; 3; 5; 7; ....; ....; ....; ....

Trả lời:

a. 909; 910; 911; 912 ; 913 ; 914; 915

b. 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14

c. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15

6. Chơi trò chơi " Đố bạn viết số"

Một bạn đọc một số nào đó, bạn kia viết số liền sau của số đó. Các bạn đổi vai cho nhau cùng chơi

Ví dụ:

Đọc: Bảy trăm mười lăm

Viết số liền sau: 716

Đọc: Năm trăm hai mươi lăm

Viết số liền sau: 526

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 21 VNEN toán 4 tập 1

 Đọc kĩ nội dung sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

....

Ví dụ 1:

Số 777 có 3 chữ số, kể từ phải sang trái mỗi chữ số 7 lần lượt nhận giá trị là: 7; 70, 700.

Ví dụ 2:

Trong số 345, chữ số 3 có giá trị là ......., chữ số 4 có giá trị là ........, chữ số 5 có giá trị là .........

Câu 2: Trang 21 VNEN toán 4 tập 1

Thảo luận cùng nhau trả lời nội dung sau:

Đọc mỗi số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào?

46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 906 783

Câu 3: Trang 21 VNEN toán 4 tập 1

a. Viết các số sau:

  • Bốn nghìn ba trăm
  • Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu
  • Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt

b. Viết mỗi số ở trên thành tổng (theo mẫu):

Mẫu: 10 837 = 10 000 + 800 + 30 + 7

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 22 VNEN toán 4 tập 1

Người lớn được một số tự nhiên, em đọc tiếp năm số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số tự nhiên người lớn đã đọc


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 8 dãy số tự nhiên, dãy số tự nhiên trang 19 vnen toán 4, bài 8 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận