Giải toán VNEN 4 bài 41: Nhân với số có ba chữ số


Giải bài 41: Nhân với số có ba chữ số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 98. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " Truyền điện".

2. Tính: 217 x 124 bừng cách tính 217 x (100 + 20 + 4)

Trả lời:

217 x (100 + 20 + 4) = 217 x 10 + 217 x 20 + 217 x 4

                                  = 2170 + 4340 + 868

                                  = 6510 + 868 = 7378

3. Đọc kĩ nội dung sau: (sgk)

4. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Đặt tính rồi tính: 152 x 306

b. Nhận xét tích riêng thứ hai

Trả lời:

a. Đặt tính: 152 x 306

=> Tích riêng thứ hai bằng không

5. Đặt tính rồi tính: 341 x 253   728 x 402

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 99 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

a. 416 x 172       b. 2148 x 312      c. 651 x 207

Câu 2 trang 99 sách VNEN toán 4

Tính giá trị biểu thức z x b trong các trường hợp sau:

a. a= 323, b= 109

b. a= 323, b= 110

c. a= 3230, b=111

Câu 3 trang 99 sách VNEN toán 4

Tính diện tích mảnh đất hình vuông có cạnh dài 105m?

C. Hoạt động ứng dụng

Trang 100 sách VNEN toán 4

Năm nay, cây xoài nhà bác Mai thu hoạch được 125kg quả. Mai bán 1 kg xoài với giá 15500 đồng. Hỏi bác Mai thu được bao nhiêu tiền bán xoài?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 41 nhân với số có ba chữ số, bài 41 trang 98 vnen toán 4, bài 41 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận