Giải toán VNEN 4 bài 40: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11


Giải bài 40: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 96. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Tính bằng hai cách: 36 x 11 = ?

Trả lời:

C1: 36 x 11 = 396

C2: 36 X 11 = 36 X (10 + 1) = 36 X 10 + 36 X 1 = 360 + 36 = 396

2. Đọc kĩ nội dung: (Sgk)

3. Tính nhẩm: 42 x 11     11 x 87      73 x 11

Trả lời:

42 x 11 = 462        11 x 87 = 957     73 x 11 = 803

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 97 sách VNEN toán 4

Tìm x:  a. x : 11 = 62             b. x : 11 = 94

Câu 2 trang 97 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Học sinh khối lớp Ba và khối lớp Bốn xếp thành các hàng, mỗi hàng 11 bạn. Học sinh khối Ba xếp được 19 hàng, học sinh khối lớp Bốn xếp được 16 hàng. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu bạn?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 97 sách VNEN toán 4

Mẹ em đi chợ mua 25kg khoai giá 11000 đồng một kg, mua 11kg gạo giá 24000 đồng một kg.

a. Không cần tính, em nói cho mẹ biết số tiền mua khoai nhiều hơn hay số tiền mua gạo nhiều hơn?

b. Em tính xem mẹ mua khoai và mua gạo hết tất cả bao nhiêu tiền?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 40 giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, bài 30 trang 96 vnen toán 4, bài 40 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận