Giải toán VNEN 4 bài 10: Yến, tạ, tấn


Giải toán VNEN 4 bài 10: Yến, tạ, tấn - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 25. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đố bạn"

Đố bạn tìm số thích hợp để điển vào chỗ chấm và đọc to tình huống trong mỗi hình vẽ dưới đây:

Trả lời:

  • Túi gạo cân nặng 10 kg
  • Thùng đường cân nặng 100 kg

2. Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

3. Viết yến hoặc tạ hoặc tấn vào chỗ chấm cho thích hợp

Trả lời:

  • Con bò cân nặng 2 tạ
  • Con voi cân nặng 2 tấn
  • Con chó cân nặng 2 yến

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 26 VNEN toán 4 tập 1

Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

1 yến = ....... kg          3 yến = ....... kg        1 yến 4 kg = ....... kg

10 kg = ..... yến          7 yến = ....... kg        3 yến 7 kg = ....... kg

1 tạ = ........ yến          1 tạ = ......... kg        4 tạ 50 kg = ........ kg

10 yến = .... tạ            100kg = ..... tạ         2 tấn 85kg = ....... kg

5 tạ = ....... yến            3 tạ = ........ kg

1 tấn = ...... tạ              1 tấn = ...... kg 

10 tạ = ...... tấn            5 tấn = ...... tạ

Câu 2: Trang 26 VNEN toán 4 tập 1

Tính:

a. 17 yến + 36 yến          b. 125 tạ x 5

c. 563 tạ - 85 tạ             d. 512 tấn : 8

Câu 3: Trang 27 VNEN toán 4 tập 1

Một xe ô tô chở hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Chuyển đầu chở được 2 tấn gạo, chuyến sau chở nhiều chuyến đầu 5 tạ gạo. Hỏi cả hai chuyến chở được bao nhiêu tạ gạo?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 27 VNEN toán 4 tập 1

Tập ước lượng sử dụng các đơn vị đo khối lượng: Ki-lô-gam, yến, tạ, tấn rồi viết vào vở.

Câu 2: Trang 27 VNEN toán 4 tập 1

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

a. Để tính sản lượng lúa thu hoạch mỗi vụ của một gia đình, người ta thường dùng đơn vụ đo khối lượng nào?

b. Để tính số gạo ăn hằng tháng của một gia đình, người ta thường dùng đơn vị đo khối lượng nào?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 10 yến tạ tấn, yến tạ tấn trang 25 vnen toán 4, bài 10 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận