Giải toán VNEN 4 bài 23: Em ôn lại những gì đã học


Giải bài 23: Em ôn lại những gì đã học - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 59. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tính và thử lại:

23629 + 35463         45716 + 63584

90235 - 56728         10000 - 8989

Câu 2: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tính giá trị biểu thức

a. 1680 - 135 - 178 + 73          b. 564 : 6 + 83 x 2

    183 x 2 : 6 x 7                           6450 - 4000 : (610 : 5 - 114)

Câu 3: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a. 94 + 1 + 99 + 6           b. 235 + 128 + 265 + 872

    46 + 57 + 54 + 43           56 + 176 + 324 + 454

Câu 4: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Tìm $x$:

$x$ x 5 = 400        $x$ : 214 = 3

Câu 5: Trang 59 toán VNEN 4 tập 1

Cả bò và trâu cân nặng 512kh. Trâu cân nặng hơn bò 14kg. Hỏi mỗi con cân nặng bao nhiêu kg?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 60 toán VNEN 4 tập 1

Em viết số thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau rồi giải bài toán đó:

Trong hai tuần nhà em tiêu hết .... đồng. Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai .... đồng. Hỏi mỗi tuần nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 23 em ôn lại những gì đã học, em ôn lại những gì đã học trang 59 vnen toán 4, bài 23 sách toán vnen 4 tập 1, giải sách toán vnen 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận