Giải toán VNEN 4 bài 35: Đề -xi -mét vuông


Giải bài 35: Đề - xi - mét vuông - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 86. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Ai nhanh, ai đúng".

Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Trả lời:

2. Quan sát hình trên và cho biết hình vuông 1$m^{2}$ gồm bao nhiêu hình vuông 1$dm^{2}$?

Trả lời:

Hình vuông 1$m^{2}$ gồm có tất cả 100 hình vuông 1$dm^{2}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1 trang 87 sách VNEN toán 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1$dm^{2}$ = .......$cm^{2}$         45$dm^{2}$= .....$cm^{2}$

100$cm^{2}$ = ........$dm^{2}$      1992$dm^{2}$ = .......$cm^{2}$

2300$cm^{2}$ = ......$dm^{2}$      9900$cm^{2}$ = ........ $dm^{2}$

b. 5$dm^{2}$4$cm^{2}$ = .......$cm^{2}$       10$dm^{2}$39$cm^{2}$

12000$cm^{2}$= .......$dm^{2}$           1030$cm^{2}$= ........$dm^{2}$......$cm^{2}$

Câu 2 trang 87 sách VNEN toán 4

Điền dấu <=>:

210$cm^{2}$ ..... 2$dm^{2}$10$cm^{2}$      1863$cm^{2}$ ....... 18$dm^{2}$57$cm^{2}$

5$dm^{2}$30$cm^{2}$ ........ 503$cm^{2}$     3020$cm^{2}$ ....... 30$dm^{2}$20$cm^{2}$

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 trang 88 sách VNEN toán 4

Đo chiều dài, chiều rộng của một vài đồ vật xung quanh em theo đơn vị đề xi mét rồi tính diện tích.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 35 đề xi mét vuông, đề xi mét vuông trang 88 vnen toán 4, bài 35 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận