Giải toán VNEN 4 bài 32: Nhân với số có một chữ số


Giải bài 32: Nhân với số có một chữ số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 78. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Hái hoa toán học": Ôn lại phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số đã học.

Ví dụ:

2. Em nói cho bạn nghe cách đặt tính và cách tính 136204 x 4 (Sgk)

3. Đặt tính rồi tính:

341321 x 2          201417 x 3

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 79 toán VNEN 4 tập 1

Tính:

Câu 2: Trang 78 VNEN toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

114015 x 5            31206 x 7           241306 x 4

Câu 3: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m 2 3 5 6
141305 x m        

Câu 4: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Tính:

32145 + 423507 x 2          1207 x 8 + 24573

843275 - 123568 x 5         609 x 9 - 4845

Câu 5: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Giải bài toán:

Một huyện có 9 xã vùng cao và 8 xã vùng thấp. Mỗi xã vùng thấp được cấp 830 quyển truyện, mỗi xã vùng cao được cấp 920 quyển truyện. Hỏi huyện đó được cấp bao nhiêu quyển truyện?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 79 VNEN toán 4 tập 1

Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết, niên vụ 2015 - 2016 cả nước sản xuất được 1 237 301 tấn đường. Nếu vẫn giữ năng suất như vậy thì lượng đường sản xuất được của Việt Nam sau 3 năm là bao nhiêu tấn?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 32 nhân với số có 1 chữ số, nhân với số có một chữ số trang 78 vnen toán 4, bài 32 sách toán vnen 4 tập 1, giải sách toán vnen 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận