Giải toán VNEN 4 bài 7: Luyện tập


Giải toán VNEN 4 bài 7: Luyện tập - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 17. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 18 VNEN toán 4 tập 1

Chơi trò chơi "đố bạn"

  • Em viết một số bất kì, chẳng hạn: 4 046 789
  • Em đố bạn đọc số em vừa biết
  • Em và bạn đổi vai cùng chơi

Câu 2: Trang 18 VNEN toán 4 tập 2

Viết theo mẫu:

Đọc số

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng

Trăm

Triệu

Hàng

Chục

Triệu

Hàng

Triệu

Hàng

Trăm

nghìn

Hàng chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

Chục

Hàng

Đơn vị

Bốn trăm ba mươi hai triệu năm trăm nghìn bảy trăm linh năm

423 500 705

4

2

3

5

0

0

7

0

5

Tám mươi triệu một trăm nghìn ba trăm sáu mươi tám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306 703 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Trang 18 VNEN toán 4 tập 1

Đọc các số:

47 320 103         6 500 332         430 108 240

21 000 310         731 450 008     7 000 001

Câu 4: Trang 18 VNEN toán 4 tập 1

Viết các số sau:

a. Ba trăm bảy mươi lăm triệu

b. Hai trăm ba mươi mốt triệu tám trăm chín mươi nghìn

c. Chín trăm mười lăm triệu một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm linh bảy

d. Bốn trăm triệu không trăm năm mươi sáu nghìn một trăm hai mươi mốt

Câu 5: Trang 18 VNEN toán 4 tập 1

Viết số, biết số đó gồm:

a. 4 triệu, 9 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 5 trăm 3 chục và 7 đơn vị

b. 4 triệu, 9 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 chục và 7 đơn vị

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 19 VNEN toán 4 tập 1

Đọc kĩ nội dung sau và viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Cho biết: Một nghìn triệu gọi là 1 tỉ

Viết Đọc
1 000 000 000 "Một nghìn triệu" hay "một tỉ"
5 000 000 000 "Năm nghìn triệu" hay ...............
72 000 000 000 "Bảy mươi hai nghìn triệu" hay ...........
..................... ........... hay "mười tỉ"

Câu 2: Trang 19 VNEN toán 4 tập 1

Với sự giúp đỡ của người lớn, em hỏi giá tiền một số đồ vật có giá trị đến hàng triệu đồng hoặc hàng chục triệu đồng rồi ghi lại.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 7 luyện tập, luyện tập trang 17 vnen toán 4, bài 7 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận