Giải toán VNEN 4 bài 24: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


Giải bài 24: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 60. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a. Dùng thước và bút nối các điểm trong mỗi hình dưới đây:

b. Đọc tên mỗi góc em đã vẽ được ở các hình trên

c. Dùng eke để kiểm tra mỗi góc đó và nêu nhận xét của em.

Trả lời:

a. Vẽ hình:

b. Đọc tên góc:

  • Hình 1: Góc A có cạnh AB, AC....
  • Hình 2: Góc E có cạnh ED, EG....
  • Hình 3: Góc I có cạnh IH, IK...

c. Đo ba góc ta thấy: Góc A nhỏ hơn góc E, góc E nhỏ hơn góc I.

2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (Sgk)

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình vẽ trên có:

Góc vuông đỉnh K cạnh KM, KN  
Góc tù đỉnh O, cạnh OP, OQ  
Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC  
Góc nhọn đỉnh O, cạnh OP, OQ  
Góc tù đỉnh A cạnh AB, AC  

Trả lời:

Góc vuông đỉnh K cạnh KM, KN Đ
Góc tù đỉnh O, cạnh OP, OQ S
Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC S
Góc nhọn đỉnh O, cạnh OP, OQ Đ
Góc tù đỉnh A cạnh AB, AC Đ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 62 toán VNEN 4 tập 1

Trong các góc dưới đây, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

Câu 2: Trang 62 toán VNEN 4 tập 1

Trong các hình tam giác sau:

  • Hình tam giác nào có ba góc nhọn?
  • Hình tam giác nào có góc vuông?
  • Hình tam giác nào có góc tù?

Câu 3: Trang 62 toán VNEN 4 tập 1

Em hãy vẽ thêm một đoạn thẳng để được:

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1. Trang 63 toán VNEN 4 tập 1

Em hãy nêu các góc được tạo nên trong mỗi hình dưới đây:


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 24 góc nhọn góc tù góc bẹt, góc nhọn góc tù góc bẹt trang 60 vnen toán 4, bài 24 sách toán vnen 4 tập 1, giải sách toán vnen 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận