Giải toán VNEN 4 bài 18: Luyện tập


Giải bài 18: Luyện tập - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 48. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 4 tập 1

Tính rồi thử lại:

35173 + 26418

265646 + 32704

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 4 tập 1

Tính rồi thử lại:

8057 - 241            7592 - 67

Câu 4: Trang 49 toán VNEN 4 tập 1

a. 266 + $x$ = 5674          b. $x$ - 619 = 2349

Câu 5: Trang 49 toán VNEN 4 tập 1

Sông Nin ở châu Phi dài 6732km, sông Mê Kông ở châu Á dài 4183km. Hỏi sông nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu km?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 4 tập 1

Em hỏi người lớn giá 1kg gạo là bao nhiêu tiền, giá 1kg thịt lợn là bao nhiêu tiền. Em hãy tính nếu mua 1kg gạo và kg thịt lợn thì hết tất cả bao nhiêu tiền (nhớ thử lại kết quả tính).


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 18 luyện tập, luyện tập trang 48 vnen toán 4, bài 18 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận