Giải toán VNEN 4 bài 58: Em đã học được những gì?


Giải bài 58: Em đã học được những gì? - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 134. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1 

Viết các số sau:

  • Bảy triệu hai trăm ba mươi tư nghìn năm trăm linh tám.
  • Hai trăm mười ba triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi lăm.
  • Tám triệu không trăm ba mươi nghìn ba trăm bảy mươi.

Câu 2: Trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1 

Đặt tính rồi tính:

a. 426 x 213;         b. 3124 x 231;

c. 7168 : 56;          d. 66178 : 203.

Câu 3: Trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1 

Tìm $x$:

a. $x$ x 45 = 5715;        b. 12615 : $x$ = 29

Câu 4: Trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1 

Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

Câu 5: Trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1 

Giải bài toán: Hai bao đường nặng 1 tạ 70kg. Bao nhỏ ít hơn bao lớn 30kg. Tính mỗi bao đường cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Câu 6: Trang 134 sách VNEN toán 4 tập 1 

Cho hình tứ giác ABCD:

a. Viết tên cặp cạnh song song với nhau;

b. Viết tên các cặp cạnh vuông góc với nhau;

c. Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù trên hình vẽ.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 58 em đã học được những gì, bài 58 em đã học được những gì trang 134 vnen toán 4, bài 58 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận