Giải toán VNEN 4 bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0.


Giải bài 34: Tính chất kết hợp của phép nhân. Nhân với số tận cùng là chữ số 0 - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 83. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " Tính nhanh"

Có các thẻ, mỗi thẻ yêu cầu tính giá trị của một biểu thức.

Vận dụng tính chất giao hoán hoặc tính chất kết hợp để tính bằng cách thuận tiện nhất.

Ví dụ mẫu:

  • 15 + 74 + 85 = (15 + 85) + 74 = 100+ 74 = 174
  • 635 + 100 + 900 = 635 + (100 + 900) = 635 + 1000 = 1635
  • 743 + 200 + 57 = (743 + 57) + 200 = 800 + 200 = 1000

2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm trong bảng

Trả lời:

a b c (a x b) x c a x  (b x c)
3 2 4 (3 x 2) x 4 =6 x 4= 24 3 x (2 x 4) = 3 x 8 = 24
5 3 2 (5 x 3) x 2 = 15 x 2 = 30 5 x (3 x 2) = 5 x 6 = 30
2 10 3 (2 x 10) x 3 = 20 x 3 = 60 2 x (10 x 3) = 2 x 30 = 60

b. Giá trị của (a x b) x c = a x (b x c)

c. Ta thấy giá trị của (a x b) x c và của a x (b x c) luôn bằng nhau.

3. Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. (3 x 5) x 2 = 3 x (.... x ....)

b. (5 x 2) x 7 = .... x (2 x 7)

Trả lời:

a. (3 x 5) x 2 = 3 x (5 x 2)

b. (5 x 2) x 7 = 5 x (2 x 7)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 84 VNEN toán 4 tập 1

Không thực hiện phép tính, nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Câu 2: Trang 85 VNEN toán 4 tập 1

Tính bằng hai cách theo mẫu:

4 x 5 x 3           5 x 2 x 6

2 x 5 x 4           7 x 4 x 5

Câu 3: Trang 85 VNEN toán 4 tập 1

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

17 x 5 x 2              2 x 36 x 5

123 x 20 x 5          50 x 71 x 2

50 x 2 x 41            5 x 7 x 4 x 2

Câu 4: Trang 85 VNEN toán 4 tập 1

Tính:

28 x 40          450 x 80

15 x 300        510 x 200

Câu 5: Trang 85 VNEN toán 4 tập 1

Giải bài toán sau bằng hai cách

Có 8 ô tô chở hàng. Mỗi ô tô chở 4 kiện hàng. Mỗi kiện hàng chứ 25 ấm điện. Hỏi 8 ô tô đó chở bao nhiêu ấm điện?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 85 VNEN toán 4 tập 1

Nhìn nhanh, đặt bài toán rồi giải bài toán đó

(hình trang 85 sgk)


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 34 tính chất kết hợp của phép nhân, tính chất kết hợp của phép nhân trang 83 vnen toán 4, bài 34 sách toán vnen 4 tập 1, giải sách toán vnen 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận