Giải toán VNEN 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100 000


Giải toán VNEN 4 bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

Câu 2: Trang VNEN toán 4 tập 2

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 3: Trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Viết (theo mẫu):

Viết số Chục nghìn Nghìn Trăm Chục Đơn vị Đọc số
72 601 7 2 6 0 1 Bảy mươi hai nghìn sáu trăm linh một
            Chín mươi tám nghìn hai trăm ba mươi
84 717            
            Bảy mươi tư nghìn ba trăm tám mươi sáu
  4 0 0 2 0  

Câu 4. Trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Viết các số: 4976; 8364; 6065; 2305; 9009 thành tổng (theo mẫu):

Mẫu: 4976 = 4000 + 900 + 70 + 6

b. Viết các tổng (theo mẫu):

Mẫu: 6000 + 600 + 20 + 7 = 6627

8000 + 600 + 20 + 7

3000 + 900 + 80 + 5

6000 + 3

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 4 VNEN toán 4 tập 1

Với sự hỗ trợ của người lớn, em tìm hiểu giá bán một số mặt hàng rồi ghi vào vở.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 1 ôn tập các số đến 100 000, ôn tập các số đến 100 000 trang 3 vnen toán 4, bài 1 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận