Giải toán VNEN 4 bài 48: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)


Giải bài 48: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 113. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ghép thẻ".

2. Đọc và làm theo hướng dẫn (Sgk)

3. Đặt tính rồi tính: 3306 : 19       4339 : 23

Trả lời:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 113 sách VNEN toán 4

Đặt tính rồi tính:

a. 6372 : 18        b. 5502 : 21        c. 3967 : 14

Câu 2: Trang 113 sách VNEN toán 4

Tính giá trị của biểu thức:

3659 + 4811 : 17        601759 - 9125 : 25

Câu 3: Trang 113 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một người đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi người đó đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu tá bút chì và còn thừa mấy bút chì?

C. Hoạt động ứng dụng

Mỗi ngày đàn lợn nhà bác Năm ăn hết khoảng 41kg thức ăn chăn nuôi gia súc. Hỏi 1312 kg thức ăn chăn nuôi gia súc đủ cho đàn lợn nhà bác Năm ăn trong mấy ngày?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 48 chia chia cho số có hai chữ số, bài 48 chia cho số có hai chữ số trang 113 vnen toán 4, bài 48 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận