Giải toán VNEN 4 bài 31: Em đã học được những gì?


Giải bài 31: Em đã học được những gì? - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 76. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 77 VNEN toán 4 tập 1

Điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

Viết số Đọc số
2 785 643 ..................................................
.............. Mười bảy triệu không trăm ba mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi sáu

Câu 2: Trang 77 VNEN toán 4 tập 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a. Giá trị chữ số 8 trong số 78 609 là:

A. 8           B. 80         C. 800       D. 8000

b. Số lớn nhất trong các số: 684 257, 684 275, 684 750, 684 725 là:

A. 684 257          B. 684 750          C. 684 275          D. 684 725

c. Số trung bình cộng của hai số 123 và 105 là:

A. 228       B. 144          C. 214          D. 114

d. Năm 2011, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh vào thế kỉ nào?

A. XIX     B. XX           C. XVIII         D. XXI

Câu 3: Trang 77 VNEN toán 4 tập 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Câu 4: Trang 77 VNEN toán 4 tập 1

Hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 7m. Điền vào chỗ chấm các số đo chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

a. Chu vi: ..............         b. Diện tích: ...............

Câu 5: Trang 77 VNEN toán 4 tập 1

Đặt tính rồi tính:

a. 845763 + 95152              b. 607549 - 536857

c. 1837 x 3                           d. 78584 : 8

Câu 6: Trang 78 VNEN toán 4 tập 1

Giải các bài toán:

a. Một thư viện ngày đầu nhận về 2315 quyển sách, ngày thứ hai nhận về 1235 quyển sách. Hỏi trong hai ngày đó, trung bình mỗi ngày thư viện nhận về bao nhiêu quyển sách?

b. Vụ mùa vừa qua, gia đình bác Tư thu hoạch từ hai thửa ruộng được 75 tạ thóc. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 7 tạ thóc. Hỏi trên mỗi thửa ruộng, bác Tư thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 31 em đã học được những gì, em đã học được những gì trang 76 vnen toán 4, bài 31 sách toán vnen 4 tập 1, giải sách toán vnen 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận