Giải toán VNEN 4 bài 43: Chia một tổng cho một số


Giải bài bài 43: Chia một tổng cho một số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 102. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi" Thi giải toán, chinh phục đỉnh cao".

Ghi nhớ:

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ: Tính giá trị biểu thức: (25 + 35) : 5

(25 + 35) : 5 = 25 : 5 + 35 : 5 = 5 + 7 = 12

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 103 sách VNEN toán 4

a. Tính bằng hai cách:

(54 + 18) : 2        (48 + 32) : 8

b. Tính bằng hai cách (theo mẫu):

18 : 6 + 24 : 6          60 : 4 + 12 : 4

Câu 2: Trang 104 sách VNEN toán 4

Tính bằng hai cách (Theo mẫu):

24 : 3 - 15 : 3        63 : 9 - 36 : 9

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 104 sách VNEN toán 4

Em thực hiện các phép tính sau theo hai cách. Nói với người lớn cách tính em thấy nhanh hơn.

a. (54 + 27) : 9        b. 49 : 7 + 21 : 7


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 43 chia một tổng cho một số, bài 43 chia một tổng cho một số trang 102 vnen toán 4, bài 43 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận