Giải toán VNEN 4 bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân, nhân cho 10, 100, 1000, ....


Giải bài 33: Tính chất giao hoán của phép nhân, nhân cho 10, 100, 1000,... chia cho 10, 100, 1000... - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 80. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "đổi cách viết số"

Hai bạn đố nhau viết số theo các cách, chăng hạn

Một bạn viết mười hai chục, bạn kia sẽ viết là 120.

Ví dụ mẫu:

Bạn một Bạn hai
35 chục 350
42 trăm 4200
76 nghìn 76000
88 chục 880
456 chục 4560
764 nghìn 764000

2. Điền tiếp vào chỗ chấm trong bảng (theo mẫu):

Trả lời:

a. 

a b a x b b x a
3 2 3 x 2 = 6 2 x 3 = 6
7 9 7 x 9 = 63  9 x 7 = 63
6 10 6 x 10 = 60 10 x 6 = 60

b. So sánh ta thấy a x b = b x a

c. Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau.

3. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp

25 x 2 = 2 x  .........     126 x 7 = 7  x ..........      4 x 481 = ........ x 4

Trả lời:

25 x 2 = 2 x  25     126 x 7 = 7  x 126      4 x 481 = 481 x 4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 82 VNEN toán 4 tập 1

Nối hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

Câu 2: Trang 82 VNEN toán 4 tập 1

Tính nhẩm:

234 x 10      29 x 100        12 x 1000

18 x 10        516 x 100      307 x 1000

Câu 3: Trang 82 VNEN toán 4 tập 1

Tính nhẩm:

130 : 10          2300 : 100          21000 : 1000

1500 : 10        1500 : 100          203000 : 1000

Câu 4: Trang 82 VNEN toán 4 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = .... kg               1 tạ = .... kg              1 tấn = .... kg

12 yến = .... kg             5 tạ = .... kg              20 tấn = .... kg

10kg = .... yến              100kg = .... tạ           1000kg = .... tấn

20kg = .... yến              1200kg = .... tạ         3000kg = .... tấn

1050 kg = .... yến         2000kg = .... tạ         24000 kg = .... tấn

C. Hoạt động ứng dụng

Nhìn ảnh dưới, đặt bài toán rồi giải bài toán đó

(hình sgk trang 82)


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 33 tính chất giao hoán của phép nhân, tính chất giao hoán của phép nhân trang 80 vnen toán 4, bài 33 sách toán vnen 4 tập 1, giải sách toán vnen 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận