Giải toán VNEN 4 bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số


Giải bài 45: Chia một số cho một tích. Chia một tích cho một số - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 106. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "ai nhanh, ai đúng"

Ghi nhớ: Khi chia một số cho một tích, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả chia cho thừa số còn lại.

Ví dụ: Tìm các cách tính của biểu thức: 24 : (2 x 6) =

Trả lời:

24: (2 x 6) = 24 : 12 = 2

24 : (2 x 6) = 24 : 2 : 6 = 12 : 6 = 2

24 : (2 x 6) = 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

3. Tính và so sánh các giá trị của biểu thức:

(9 x 15) :3       9 x (15 : 3)        (9 : 3) x 15

Trả lời:

  • (9 x 15) :3 = 135 : 3 = 65       
  • 9 x (15 : 3) = 9 x 5 = 45
  • (9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45

=> Gía trị của biểu thức (9 x 15) : 3 lớn hơn giá trị hai biểu thức còn lại

      Giá trị hai biểu thức 9 x (15: 3)= (9 : 3) x 15 = 45

Ghi nhớ: Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Ví dụ: Nêu các cách tính giá trị biểu thức (8 x 23) : 4 = 

Trả lời:

Các cách tính giá trị biểu thức (8 x 23) : 4 là:

  • (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46
  • (8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 108 sách VNEN toán 4

Tính giá trị của biểu thức:

a. 72 : (9 x 8)         28 : (7 x 2)

b. (15 x 24) : 6      (25 x 36) : 9

Câu 2: Trang 108 sách VNEN toán 4

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

a. 80 : 40        b. 150 : 50            c. 75 : 25

Câu 3: Trang 108 sách VNEN toán 4

Tính bằng hai cách:

a. (12 x 16) : 4           b. (21 x 35) : 5

Câu 4: Trang 108 sách VNEN toán 4

Giải bài toán: Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm vải dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 109 sách VNEN toán 4

Em thực hiện các phép tính sau theo hai cách và nói với người lớn cách tính em thấy nhanh hơn:

(20 x 48) : 8 

Câu 2: Trang 109 sách VNEN toán 4

Mẹ mua 3 chai sữa, mỗi chai 2l sữa. Mẹ phải trả tất cả 240000 đồng. Hỏi mỗi lít sữa giá bao nhiêu tiền?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 45 chia cho số cho một tích chia một tích cho một số, bài 45 trang 106 vnen toán 4, bài 45 sách vnen toán 4 tập 1, giải sách vnen toán 4 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận