Giải câu 6 bài 28: Động cơ nhiệt sgk Vật lí 8 trang 99

Câu 6: Trang 99 Sgk Vật lí lớp 8   

Một ô tô chạy được quãng đường 100km với lực kéo trung bình là 700N, tiêu thụ hết 5 lít xăng ( khoảng 4kg ). Tính hiệu suất của động cơ ô tô.

Bài làm:

Lưu ý : Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 46.10$^{6}$ J/kg , 100km = 100000 (m)

Công mà động cơ ô tô đã thực hiện là :

A = F.s = 700 . 100 000  = 7.10$^{7}$ (J)

Nhiệt lượng của xăng bị đốt cháy tỏa ra là :

Q = q.m = 46.10$^{6}$.4 = 184.10$^{6}$ (J)

Hiệu suất của động cơ nhiệt là : 

H = $\frac{A}{Q}$ = $\frac{7.10^{7}}{184.10^{6}}$ .100 = 38%

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 6 trang 99 vật lí lớp 8, giải câu 6 trang 99 vật lí lớp 8, gợi ý câu 6 trang 99 vật lí lớp 8, hướng dẫn câu 6 trang 99 vật lí lớp 8,

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận