Giải bài 27 vật lí 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt


Trong các hiện tượng cơ và nhiệt luôn luôn xảy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa cơ năng và nhiệt năng. Trong khi truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, các năng lượng tuân theo định luật nào ? Để trả lời các câu hỏi này , Tech12h xin chia sẻ bài Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 8. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 27 vật lí 8: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM  

  • Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  • Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 94 Sgk Vật lí lớp 8 

Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.1

Hiện tượng Sự truyền năng lượng

Trả lời câu hỏi C1 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 94

Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động

Hòn bi truyền ...(1)... cho miếng gỗ

Trả lời câu hỏi C1 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 94

Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh 

Miếng nhôm truyền ...(2)... cho cốc nước

Trả lời câu hỏi C1 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 94

Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biển, nguội đi và chìm dần

Viên đạn truyền ..(3).. và ...(4)... cho nước biển 

Trang 95 Sgk Vật lí lớp 8 

Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2

Hiện tượng Sự chuyển hóa năng lượng

Trả lời câu hỏi C2 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 95

Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại chuyển động nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A...

Khi con lắc chuyển động từ A đến B ...(5)... đã chuyển hóa dần thành ...(6)... Khi con lắc chuyển động từ B đến C ...(7)... đã chuyển hóa dần thành ...(8)...

Trả lời câu hỏi C2 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 95

Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên

...(9)... của tay đã chuyển hóa thành ...(10)... của miếng kim loại

Trả lời câu hỏi C2 bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt - sgk Vật lí 8 trang 95

Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nước trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi

...(11)... của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành ...(12)... của nút

Trang 96 Sgk Vật lí lớp 8 

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học 

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 96 Sgk vật lí lớp 8 

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng

Câu 5: Trang 96 Sgk Vật lí lớp 8 

Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng biến đi đâu ?

Câu 6: Trang 96 Sgk Vật lí lớp 8 

Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng ? Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận